Klantens

Onze klanten betekenen veel voor ons. Onze klantenkring bestaat momenteel uit ruim 100 bedrijven die wij ondersteunen met onze producten en diensten. De volgende bedrijven wilden graag hun ervaring met onze dienstverlening en producten delen.


Wanneer grote hoeveelheden klanten en data verwerkt moeten worden is de noodzaak voor goed ontworpen processen en IT groot. Bij Tintelingen is dit het geval en gebruikt men Commence voor contacten, contracten en integreert het met de telefooncentrale.

Tintelingen

Het zorglandschap wijzigt in een hoog tempo. Het constant vastleggen van informatie op dossiers en inspringen op wijzigende wet- en regelgeving is dan ook noodzakelijk. Commence maakt het niet alleen mogelijk om workflow gebaseerd informatie vast te leggen, maar men is zelf in staat om wijzigingen door te voeren.

Bartimeus

SNS Bank heeft diverse activiteiten uit haar hypotheek omgeving onder gebracht in Commence. Vanwege de hoge mate van flexibiliteit en de mogelijkheid tot vergaande (systeem) integraties is het onmisbaar in het hypotheek en intermediar landschap van SNS Bank.

SNS Bank

Commence helpt om onze processen te automatiseren en service aan onze klanten te verlenen. Het ontsluiten van informatie naar externe partijen is een belangrijk proces. Het automatiseren hiervan inclusief alle administratieve taken zoals toegangsverleningen, facturatie en dergelijke maken dat Commence inmiddels een flinke besparing heeft opgeleverd.

Ministerie van Economische Zaken